Wat doen we

Invloed Vaccinaties

Hier kun je het boek:

‘Zorgwekkende gevolgen’ downloaden


Invloed van vaccinaties op kinderen van deze nieuwe tijd,
vanuit een spiritueel standpunt.

Januari 2013, geschreven door: Marianne Lucardie

English version

In de afgelopen decennia werd een geheel nieuwe lichting kinderen geboren: kinderen van de nieuwe tijd.

Ze verschillen van de kinderen die daarvoor geboren werden: ze zijn heel gevoelig, zijn op een bepaalde manier heel wijs, blijken zelfs al heel jong paranormaal begaafd te zijn en stellen vaak de meest ‘moeilijke’ vragen. Er werden al snel allerlei benamingen voor deze kinderen bedacht: Nieuwetijdskinderen, Indigo-kinderen, Sterrenkinderen etc.
Voor mij blijven het gewoon kinderen, kinderen echter, die de evolutiesprong al voor hun geboorte gemaakt hebben. 

Onlangs zijn we in een nieuw tijdperk beland, het Watermantijdperk. De energie van dit tijdperk gaat ervoor zorgen dat we ons bewust worden dat we geen mensen met een ziel zijn, maar zielen met een mens als voertuig. Dat al deze zielen energetisch verbonden zijn en dat we allemaal puur energie zijn, dat ons lichaam energie is, dat gedachten energie zijn, emoties energie zijn en dat ziekte niets anders is dan een verzameling informatie die de vrije loop van energie blokkeert.

Deze wijsheid zit bij die kinderen van de nieuwe tijd in hun hart verankerd.

Nu hebben ze de ‘ pech’ geboren te worden in de laatste stuiptrekkingen van die oude tijd, de tijd van het Vissentijdperk. In dit tijdperk werden we ons bewust van onze ratio en gingen we hoe langer hoe meer onze linkerhersenhelft benutten, zo veel, dat we op een gegeven moment bijna vergaten dat we ook nog een rechterhersenhelft hebben.
Deze linkerhersenhelft heeft ons een wat verbogen wereldbeeld gegeven: waar men vroeger wist dat het WETEN in het hart zetelde, had men nu de WETEN-schap in de linkerhersenhelft geplaatst. Natuurlijk is verstand bijzonder belangrijk, maar het kan ook wel eens doordraaien. Gaat het nog wel om gezond verstand? Het kan zelfs zover gaan, dat hele volksstammen ideeën als waarheid gaan aannemen, die,  als de mens zich niet verbindt met dat veld van die zogenaamde ‘WAARHEID’, maar met de waarheid van  hun hart, die ‘WAARHEID’ eigenlijk helemaal niet zo waar blijkt te zijn. 

Het Vissentijdperk is het tijdperk van Newton en Descartes: alles wordt vanuit de materie benaderd met een heleboel verstand en bijna niets anders. Vanuit die visie is elk levend wezen een machine met onderdelen en die onderdelen kunnen gerepareerd of vervangen worden. De mens mag niet meer ziek zijn en zelfs sterven moet zoveel mogelijk vermeden of uitgesteld worden. Koste wat het kost dient de machine gerepareerd te worden met methoden die soms het hele doel voorbij schieten. Wat blijft er over van die oude eed van Hippocrates? (*)
Eind vorige eeuw introduceerde de Engelse wetenschapper Rupert Sheldrake het begrip ‘morfische velden’. Deze velden zou men kunnen voorstellen als energievelden met een bepaalde informatie en, als men in resonantie is met zo een bepaald veld, is men in staat de informatie uit dit veld op te pikken. 

Zo heeft een mierenheuvel een eigen morfisch veld, waardoor de mieren, verbonden met dit veld, weten wat hun taak is en zou men dit morfisch veld van de mierenheuvel de communicatie, het geheugen, het bewustzijn van het hele mierenvolk kunnen noemen.

Zo heeft de mensheid ook zijn eigen morfische velden, een familie heeft een morfisch veld, een ziekte, een dorp, een land, de aarde de kosmos, ALLES! 
Al deze velden zijn onderling ook weer ergens verbonden met elkaar.

Kinderen van deze nieuwe tijd zijn heel erg gevoelig voor deze velden en pikken heel snel informatie uit deze velden op. Kijk eens hoe snel een kind met een computer kan omgaan, of met een ander ingewikkeld apparaat waar wij vroeger ik weet niet hoe lang mee zaten te puzzelen.

Met deze wetenschap is het ook te verklaren waarom opeens zoveel mensen tegelijk in de angst kunnen schieten voor bijvoorbeeld een ‘gevreesde’ ziekte. De ziekte heeft een eigen morfisch veld: hoe meer men zich ermee bezig houdt, des te meer informatie het veld gaat bevatten. Ook angst in een onderdeel van dit veld. Angst voor de ziekte, angst voor dood, angst voor pijn en Joost mag weten wat er nog meer allemaal voor ellende omheen zit. Door je bezig te gaan houden met die ziekte verbind je je met het morfisch veld ervan, met gevolg dat je uit de verbinding met je EIGEN weten gaat en meegaat met dat veld. Dit beïnvloedt je immuunsysteem, waardoor je, als je niet uitkijkt, de ziekte zelf naar binnen haalt.

Dan wordt het een fluitje van een cent om heel veel mensen tegelijk zover te krijgen dat ze er van alles aan willen gaan doen om die ziekte maar niet te krijgen.
Vaccineren bijvoorbeeld. 

Baby’s zijn nog niet verbonden met dat angstveld. 

Baby's leven nog vanuit hun bron, hun hart en hun weten!

Heel veel baby’s worden nu met 6- 8 weken gevaccineerd tegen 7 verschillende ziekteverwekkers. Zoals ik al eerder vermeldde, zijn deze kinderen veel intuïtiever en daarmee zijn ze veel gevoeliger voor morfische velden. Op het moment dat deze kinderen die inenting krijgen, ontvangen ze een overdosis aan informatie (ook vaccins zijn energie, bevatten daardoor ook informatie en zijn verbonden met morfische velden). Niet alleen de informatie van de ziekten, maar ook van de hulpstoffen, die een schadelijke frequentie voor het systeem bevatten omdat ze meestal giftig voor ons zijn in grote doses. Maar ook een heel kleine dosis bevat die informatie en is daarom ook schadelijk voor een gevoelig mens(enkind).
Telepathisch krijgen deze kinderen de informatie of boodschap mee, dat hun zelfhelend vermogen niet deugt en dat de maatschappij er wel even voor zal zorgen dat ze niet ziek worden. Hierdoor wordt de verbinding met hun BRON, hun zelfhelend vermogen, gedeeltelijk afgesloten en hoe meer vaccins er bij komen, hoe minder die bron te bereiken wordt.
Het ‘licht’ kun je dan niet meer IN je zelf vinden, maar je wordt afhankelijk van het licht BUITEN je. Dat is lastig, want zo licht is het buiten niet altijd. Dat verklaart de grote behoefte aan antidepressiva die we tegenwoordig kunnen waarnemen bij veel mensen, steeds meer mensen kunnen geen contact meer maken met het licht in zichzelf, met hun bron, zodat hulp van buitenaf gezocht wordt, hulp die je eigenlijk alleen maar verder van ‘huis’ brengt.

Doordat het jonge kind de informatie van de ziekten ingespoten kreeg, wordt het meteen ook verbonden met het veld van die ziekten. De angst, onzekerheid en onrust erover krijgt het kind er meteen bij cadeau. Die informatie verzwakt de toegang tot het zelfhelend vermogen nog meer, beïnvloedt het immuunsysteem en zorgt voor een verzwakte gezondheid en vaak ook voor een grote innerlijke onrust. 

Deze factoren zorgen er ook voor dat het kind in feite van zijn of haar zielepad raakt en zijn of haar spiritualiteit niet voldoende kan ontwikkelen in de loop van het leven. Het innerlijk kan niet voldoende gehoord worden en daardoor wordt er steeds meer en meer buiten zichzelf naar het licht gezocht. Dit verbindt dan weer met morfische velden die ons met een wereld van illusie verbinden.

Ik heb nu heel wat kinderen ontmoet die niet ingeënt waren of kinderen die zo goed ontstoord waren dat de negatieve informatie van de vaccinaties niet meer aanwezig was. Bij al deze kinderen valt het niet alleen mij, maar ook vaak de ouders op dat de meeste kinderen meer stralen, dat er een twinkel in de ogen zit ( de ogen zijn de spiegel van de ziel) en dat hun zelfhelend vermogen en hun immuunsysteem beter kan werken. En als je dan ook nog eens bedenkt dat die bron waarmee zij goed in contact staan de meest zuivere vorm van liefde is, kun je je voorstellen dat die kinderen meestal één en al liefde zijn.

Vanuit mijn optiek is het overmatig vaccineren een verouderde techniek en is de linkerhersenhelft van de wetenschap wat al te ver doorgeschoten, zoveel zelfs dat er totaal geen oog was voor het veranderende tijdbeeld.

We komen  langzamerhand in een tijd waarin we ziekten energetisch kunnen gaan benaderen en  waarin we gaan werken met de principes van de kwantumfysica in de gezondheidszorg . Een tijd waarin we waarachtig gezonde mensen gaan krijgen, in plaats van een mensheid die gevangen zit in ideeën van angst en pijn en die er alles aan doet om de pijn maar niet te voelen en daardoor niet kan zien dat het ook anders kan. Om zo ver te komen zal er een verandering in bewustzijn nodig zijn en voor zover ik  kan zien, zijn er al een heleboel mensen goed op weg. Ik hoop met hart en ziel dat deze ontwikkeling doorzet, zodat heel veel kinderen van de nieuwe tijd hun zielsopdracht zonder kunstmatige obstakels kunnen vervullen.
 

(*) De eed van Hippocrates
"Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:
Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.
Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten. Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren. Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend. Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf."